MARNJA - Ayurveda & Yoga
MARNJA - YOGA & MASSAGE
Over Ayurveda
 » Ayurveda betekent “kennis van het leven”. Deze kennis omvat zowel het lichamelijke 
     en het geestelijke aspect, alsook de relatie tussen mens en kosmos. 
 » Het is een holistische geneeswijze waarbij de mens, samen met zijn omgeving, als één
     geheel wordt beschouwd. 
 » Ayurveda richt zich op energie die niet te scheiden is van die van de geest en de gehele kosmos.
 » De essentie van ayurveda zijn de vijf elementen: ether, lucht,       vuur, water en aarde.
     De gehele schepping, het universum, het lichaam en zelfs het innerlijk leven, is
     onderhevig aan het principe van deze elementen. Deze bepalen hoe de verdeling van
     de 3 bio-energieën of dosha’s; kapha, pitta en vata (afgeleid uit de vijf elementen),
     in dat individu zijn. Dit bepaalt welk type je bent.  
 » Naast het genezen van ziekten, werkt Ayurveda vooral preventief. Het richt zich op
     het in balans brengen en houden van de 3 bio-energieën zodat de mens lichamelijk
     en geestelijk in harmonie functioneert.
 » Het doet dit vooral door gebruik te maken van de juiste voeding en levensstijl omdat
     alles wat we consumeren bestaat uit de vijf elementen. Dit, in combinatie met   
     kruiden, mineralen en massages, zorgt voor het juiste evenwicht.

Yoga (Raja of Ashtanga yoga)

 » Yoga is “één maken” of verenigen van het individuele met het kosmische Zelf.
    Het is het tot rust brengen van de “golven van de geest"- Patanjali, Yoga  
    Sutra's(I,2).
    Het is “leven in evenwichtigheid” - Bhagavad Gita (II, 48)
    Het is “vaardigheid in handelen” - Bhagavad Gita (II, 50)
    Deze bepalingen komen uit de twee belangrijkste basisboeken over Yoga:
    "Yoga Sutra's" van Shri Patanjali en "Bhagavad Gita", een onderdeel van het grote
    epos van het Mahabharata.
 » Yoga is vooral een manier van leven. Een toestand van de geest die je toelaat
     te leven als een bewust persoon, vervuld van innerlijke rust, vrede, liefde en
     zelfvertrouwen. Hierdoor zul je meer plezier en energie in het leven ervaren.
     Yoga is een soort holistische ervaringswetenschap die je weer leert luisteren naar je
     Zelf.
 » Door opnieuw te luisteren naar je eigen stille kracht die van binnenuit komt, ontstaat
     er evenwicht en tevredenheid.
 » Om tot die serene toestand te komen vertrek je vanuit het lichaam door middel van
     aandacht, houdingen (asana’s) en ademhalingstechnieken (pranayama). De nadruk
     ligt, net zoals bij de bekende yogaleraar B.K.S. Iyengar, op de juistheid van de
     houdingen en het langer aanhouden hiervan. Zo kom je vanzelf in aanraking met
     jouw innerlijke wereld, waardoor uiterlijke vorm en spierkracht niet belangrijk
     meer zijn. Na verloop van tijd voel je de levensenergie beter stromen en hoe je
    lichaam leniger en krachtiger wordt.  
 » Yoga kan dan ook beoefend worden door IEDEREEN. Hulpmiddelen zoals blokken,
     kussens, enz., kunnen bij minder goede mobiliteit (door een handicap, revalidatie
     of na lange immobiliteit) erg handig zijn. De sessies worden op verschillende
     ervaringsniveaus aangeboden. Er wordt gewerkt in kleine groepen zodat iedereen
     zo persoonlijk mogelijk kan worden begeleid.

Lestijden Yoga
Bij aanwezigheid van
minimum 4 personen
zijn er lessen op
maandagavond
 
20u00 tot 21u30
dinsdag ochtend
9u00 tot 10u30
dinsdag
16u00 tot 17u30
19u30 tot 21u00
woensdag ochtend
9u00 tot 10u30
 
woensdag
16u00 tot 17u30
20u00 tot 21u30
donderdagochtend
9u00 tot 10u30
Lessenreeksen kunnen ook doorgaan op andere lokaties.
Als iemand een geschikte lokatie weet, aarzel dan niet mij
dit te melden.